Op risico gebaseerde optimalisatie van inspecties aan materieel

  • Risk Based Method to Determine Inspections and Inspection Frequency. Artikel en presentatie voor het eerste internationale congres en workshop met betrekking tot eMaintenance. Gehouden 22 t/m 24 juni 2010 te Luleå, Zweden.
  • Risikogesteuerte Methode zur Bestimmung von Kontrollfrequenzen. Artikel vakblad EI-Eisenbahningenieur September 2010.
  • Risk-based method to determine inspections and inspection frequency, Artikel in Vakblad European Railway Review. Issue 5 2010.