2000-heden Ricardo BV (voorheen Lloyd’s Register Rail Europe BV en NedTrain Consulting BV) te Utrecht

Als (Sr.) Consultant advisering railvervoerders en infrabeheerders bij o.a. aanbestedingen,    specificatie, onderzoek, probleemoplossingen, optimalisatie, certificering en normontwikkeling.

 • Studie haalbaarheid batterijtrein in provincie Groningen en Friesland;
 • Ontwerp laad architectuur voor batterijtreinen in provincie Groningen en Friesland;
 • Opstellen plannen overname materieelpark in het kader van bieding vervoersconcessie;
 • Opstellen plan van aanpak voor revisie tractiemotoren voor lange termijn revisie contract;
 • Strategiebepaling voor verbetering, modernisering en onderzoek;
 • Certificering EMC aspecten energievoorziening en tractiesystemen materieel;
 • Advisering energiebesparende maatregelen materieel;
 • Specificatie nieuw aan te schaffen materieel;
 • Assistent materieel manager ICL;
 • Compatibiliteitsstudie HSL-zuid;
 • Ontwikkelen Europese regelgeving voor energievoorziening van materieel;
 • Professionaliseringsslag verrekenmethodiek elektrische tractie-energie;
 • Beter inschatten van inzetgegevens materieel voor reductie van elektrische energiekosten.

Analyses en methodieken

 • Oplossen technische problemen vermogenselektronica en elektrische aandrijfsystemen;
 • Ontwikkelen methodiek om te komen tot minder inspecties aan materieel met behoud van veiligheid (zie ook publicaties);
 • Ontwikkeling methodiek voor de analyse van meerder GB aan data uit metingen aan materieel;
 • Ontwikkeling energie balans voor opstellen business cases voor het nemen van beslissingen omtrent uit te voeren energiebesparende maatregelen bij modernisering materieel;
 • Doorontwikkeling verrekenmethodiek energieverbruik;
 • Beter inschatten van inzet materieel tbv afrekening elektrisch energie verbruik

Projectleider materieelbrede projecten

 • Compatibiliteit studies (o.a. HSL-zuid);
 • Certificering wijzigingen aan materieel;
 • Verschillende metingen voor certificering en ter ondersteuning van studies.

Ontwikkeling propositie Energie

 • Klantbehoefte en kennis bij elkaar brengen voor ontwikkeling van de markt voor Energievraagstukken;

Interne procesverbeteringen

 • Weergave van primair proces doormiddel van VASRI techniek (eenvoudige procesbeschrijving);
 • Introductie van digitale dashboards voor een snel en compleet overzicht van budget en realisatie in eigen organisatie;
 • Optimalisering van het intern planningsproces.

1995-1999 Emotron BV (voorheen Eldutronik BV) te Bladel

Ontwikkelaar elektrische aandrijfsystemen

 • Ontwikkeling nieuwe reeks frequentieregelaars met veldgeoriënteerde regeling;
 • Ontwikkeling verschillen opties voor frequentieregelaars;
 • Opzetten nieuwe ontwikkelingen.

Aanvoerder innovatieteam

 • Aanvoerder innovatie cluster bestaande uit ca. 10 medewerkers;
 • Introductie van  performance-indicatoren ten behoeve van sturing van het innovatiecluster;
 • Projectleiding van diverse innovatieprojecten;
 • Selectie nieuw personeel.

1994-1995 Officier Koninklijke Marine te Den Haag

Systeem ontwikkelaar

 • Uitvoeren van studies inzake automatisering aan boord van marineschepen.

1988-1992 Van Kaam IJzerwaren en gereedschappen te Delfzijl

Verkoper

 • Verkoper;
 • Verbetering productpresentaties en winkel indeling.