Een stoommachine moet gesmeerd worden. Hiervoor worden smeertoestellen gebruikt. De smeertoestellen zijn onder te verdelen in verdringingstypen en mechanische smeertoestellen. Voor de stationaire stoominstalltie heb ik een mechanisch smeertoestel gemaakt die ik in de Oliepomp en voedingswater opstelling heb verwerkt.

De smeertoestellen van het verdringingstype zijn er op gebaseerd dat olie op water blijft drijven. Door in een toestel stoom toe te laten, condenseert dit en komt onder, in een met olie gevuld reservoir, terecht.. Hierdoor komt de olie omhoog en loopt zo de stoomleiding in waarmee de machine wordt gesmeerd.

Het andere type oliepomp zorgt ervoor dat olie in de stoomleiding wordt gepompt. Van deze oliepompen zijn veel ontwerpen op internet terug te vinden. Deze pompen zijn onder te verdelen in de oliepomp, het reservoir en een mechnische aandrijving met ratel. De pomp wordt door een heen en weergaande beweging aangedreven. Deze beweging wordt met een ratel omgezet in een draaiende beweging die de pomp vervolgens weer met een krukas aandrijft.

Ik ben uitgegaan van de Van Brocklin mechanical lubricator zoals ik deze op internet heb gevonden. In mijn onshape archief heb ik ook twee andere types opgenomen. De pomp die ik heb gemaakt is voor het smeren van 1 cilinder.. Deze heb ik opgenomen in de olie- en voedingspomp opstelling zoals deze ook op mijn site is beschreven.

Van de bouw heb ik niet zoveel foto's gemaakt. Hieronder is een de oliepomp weergegeven in de opstelling met eronder zilverstaal dat ik uit 5mm zilverstaal staf op maat heb gefreest voor de ratelonderdelen en de rechterfoto geeft de ratelonderdleen die ik na het op maat hebben gemaakt heb gehard.