Voor de Stationaire stoominstallatie gebaseerd op de Horizontale stoommachine Stuart H10 en de Verticale ketel Hephaistos is vanwege de certificering een tweede voedingspomp vereist. De eerste pomp is een handpomp die ik gebruik om de ketel van water te voorzien en bij het stoken ook het water bij te vullen. De tweede pomp is een voedingspomp die ik laat aandrijven door de stoommachine. Hiervoor maak ik gebruik van een ontwerp dat ik heb afgekeken van de Fowler Superba atoomtrekker uit de Model Enginering. Het ontwerp is in OnShape te vinden.

Huis

Het huis is opgebouwd uit drie stukken brons. De basis heb ik van de buitenzijde op maat gemaakt en ik heb hierin het gat voor het plaatsen van het cilinderhuis in aangebracht. Het cilinder gedeelte heb ik gemaakt met een ondermaats gat voor de zuiger zodat ik deze na het solderen verder op maat kan brengen. De kraag voor het drukdeel voor de afdichting van de zuiger heb ik van een overgebleven stuk brons rond 26 gemaakt. Voor de passingen heb ik gebruik gemaakt van informatie uit het boekwerk Zacht- en hardsolderen van FME-CWM. Daarnaast heb ik in de passing krassen in de langsrichting aangebracht om ervoor te zorgen dat het zilver goed door kan vloeien. Hieronder is het resultaat te zien.

Daarna heb ik het gesoldeerde huis met het zuigergat naar boven in de freesbank geklemd.